Ένα ακόμα σκαλί

Ένα ακόμα σκαλί

Ένα ακόμα σκαλί

Στην άσκηση που ακολουθεί  δείτε την εφαρμογή για βρείτε τις ομοιοκαταληξίες στο ποίημα "Ο Σεπτέμβρης".

 

Ποίημα "Ο Σεπτέμβρης"- Βρίσω τις ομοιοκαταληξίες

Στη διαδραστική άσκηση που ακολουθεί  δείτε την εφαρμογή κατανόησης του ποιήματος "Ο Σεπτέμβρης" . Βάλτε τη σωστή λέξη στην κατάλληλη θέση απαντώντας στις ερωτήσεις.

 

Ποίημα "Ο Σεπτέμβρης"- Άσκηση κατανόησης

Βάζω στη σειρά τους μήνες του έτους ανα εποχή

Στη διαδραστική άσκηση που ακολουθεί  μπορείτε να βάλετε τους μήνες του έτους στη σειρά ανα εποχή.

Μήνες του έτους

Βάζω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά

Στη διαδραστική άσκηση που ακολουθεί  μπορείτε να βάλετε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά.

Βάζω τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου