Το βοηθητικό ρήμα είμαι

Το βοηθητικό ρήμα είμαι

Το βοηθητικό ρήμα είμαι

Το βοηθητικό ρήμα «είμαι» στον ενεστώτα:

Εγώ είμαι
Εσύ είσαι
Αυτός είναι
Εμείς είμαστε
Εσείς είστε
Αυτοί είναι

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή που περιέχει ασκήσεις συμπλήρωσης του βοηθητικού ρήματος είμαι στον Ενεστώτα. Στη συμπλήρωση του βοηθητικού ρήματος δίνουμε προσοχή στο σωστό τονισμό και στην ορθογραφία των λέξεων.

Το βοηθητικό ρήμα είμαι στον Ενεστώτα-Άσκηση συμπληρωσης σε όλα τα πρόσωπα© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου