Ρήμα πρότασης

Ρήμα πρότασης

Ρήμα πρότασης

Τι είναι το ρήμα.

Τα ρήματα είναι η βάση της πρότασης! Μία πρόταση μπορεί να περιέχει μία και μόνο λέξη, ένα ρήμα. Καμιά πρόταση δεν έχει νόημα χωρίς αυτό.

Τι είναι ρήμα;

«Οι λέξεις που φανερώνουν ότι κάποιος (πρόσωπο, ζώο, πράγμα) ενεργεί ή παθαίνει κάτι από έναν άλλο ή βρίσκεται σε μια κατάσταση λέγονται ρήματα».

Ο μαθητής γράφει.
Το δέντρο χτυπήθηκε από τον κεραυνό.
Ο σκύλος κοιμάται.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή που περιέχει ασκήσεις επιλογής του ρήματος σε προτάσεις

Βρίσκω το ρήμα της πρότασης© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου