Αρσενικά ουσιαστικά σε -ιώτης -ότης -ωτής

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ιώτης -ότης -ωτής

Παιχνίδι επιλογής του σωστού για τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ιώτης -ότης -ωτής

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ιώτης -ότης -ωτής

Όλα τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ιώτης γράφονται με ι και ω.

Όλα τα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ότης γράφονται με ο, π.χ. αγρότης, δημότης. Εξαιρούνται τα κύρια ονόματα που δηλώνουν εθνικότητα, υπηκοότητα ή καταγωγή, που γράφονται με ω π.χ. Πειραιώτης.
Εξαιρούνται: θιασιώτης
Προσοχή στο ι. Αν η κατάληξη του ουσιαστικού εκτός από την κατάληξη -οτης έχει και ι τότε η ορθογραφία αλλάζει και γίνεται -ιώτης.

Όλα τα αρσενικά ουσιαστικά που το αντίστοιχο ρήμα τελειώνει σε -ώνω και η κατάληξή τους είναι -ωτής γράφονται με -ω, π.χ. πεταλώνω-πεταλωτής

https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Αρσενικά ουσιαστικά σε -ιώτης -ότης -ωτής


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου