Ουσιαστικά σε -ώνας, -ωνας και -ονας

Ανάβαλε το ή ανέβαλε το;

Παιχνίδι επιλογής του σωστού για τα ουσιαστικά σε -ώνας, -ωνας και -ονας

Τα κύρια αρσενικά ονόματα, παροξύτονα και προπαροξύτονα που τελειώνουν σε -ώνας και -ωνας δηλαδή αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα και στην προπαραλήγουσα γράφονται με ω. π.χ. Απόλλωνας, Πλάτωνας Ιάπωνας, Μαραθώνας, Κιθαιρώνας,Σπυρίδωνας κ.λ.π.

Από τα κύρια ουσιαστικά εξαιρουνται: Αγαμέμνονας, Ιάσονας, Παντελεήμονας, Μακεδόνας, Στρυμόνας, Αλιάκμονας.

Τα κοινά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ώνας, δηλαδή αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα, γράφονται με ω. π,χ. ελαιώνας, Χειμώνας, αιώνας, στρατώνας κ.λ.π.
Εξαιρούνται από τα κοινά ουσιαστικά: αλαζόνας, ηγεμόνας, κανόνας, κηδεμόνας, συνδαιτημόνας

Τα κοινά προπαροξύτονα ουσιαστικά σε -ονας, δηλαδή αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα, γράφονται με ο. π.χ. γείτονας, επιστήμονας.

Από τα κοινά προπαροξύτονα εξαιρούνται: άμβωνας, θερμοσίφωνας, καύσωνας, μεσαίωνας,κώδωνας, εύζωνας.

Αν το ώ τονίζεται τότε γράφεται με ω. Δεν περιλαμβάνονται φυσικά οι εξαιρέσεις.

https://www.greek-language.gr/greekLang/index.html

Παιχνίδι επιλογής του σωστού για τα ουσιαστικά σε -ώνας, -ωνας και -ονας© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου