Ρήματα α και β συζυγίας

Ρήματα α και β συζυγίας

Χωρίζω τα ρήματα α και β συζυγίας σε κατηγορίες

Η συζυγία είναι σύνολο ρημάτων που έχουν ιδιαίτερη, χαρακτηριστική κλίση.

Στα ελληνικά, ξεχωρίζουν 2 συζυγίες ανάλογα με τη μορφή που έχουν στο α' πρόσωπο του ενεστώτα. Όσα ρήματα κλίνονται με τον ίδιο τρόπο αποτελούν μια συζυγία.
α΄ συζυγία

Στην α' συζυγία ανήκουν τα ρήματα που στο α' πρόσωπο του ενικού αριθμού, στην ενεργητική φωνή τονίζονται στην παραλήγουσα και στην προπαραλήγουσα (δηλαδή -ω), π.χ. "βλέπω",εκλέγομαι. Επίσης, στη συζυγία αυτή ανήκουν τα ρήματα που στο α' πρόσωπο του ενικού αριθμού, στην παθητική φωνή έχουν κατάληξη -ομαι πχ. διορίζομαι, καθαρίζομαι.

β΄ συζυγία

Στην 2η συζυγία ανήκουν τα ρήματα που στο α' πρόσωπο του ενικού αριθμού,στην ενεργητική φωνή τονίζονται στην λήγουσα (δηλαδή -ώ), π.χ. αγαπώ*. Επίσης, στη συζυγία αυτή ανήκουν τα ρήματα που στο α' πρόσωπο του ενικού αριθμού, στην παθητική φωνή έχουν καταλήξεις -ιέμαι, -ούμαι, -άμαι, π.χ. ξεχνιέμαι, απολογούμαι, φοβάμαι.

Πηγή: wikipedia

Ρήματα α και β συζυγίας© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου