Μαθηματικά μοντέλα-Το πλαίσιο του 10 με τις μάρκες

Μαθηματικά μοντέλα-Το πλαίσιο του 10 με τις μάρκες

Μαθηματικά μοντέλα-Το πλαίσιο του 10 με τις μάρκες

Μαθηματικά μοντέλα-Το πλαίσιο του 10 με τις μάρκες

Εφαρμογή οπτικοποίησης αριθμών μέχρι το 10.

Το πλαίσιο του 10 με τις μάρκες. Προσθέτω αριθμούς μέχρι το 10

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από τους μαθητές για αισθητοποίηση των αριθμών μέχρι το 10. Με αυτό το μοντέλο τα παιδιά οπτικοποιούν τους αριθμούς μέχρι το 10.
Παίρνουμε τις μάρκες και τις τοποθετούμε στο πλαίσο του 10.Μπορούμε έτσι να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε αριθμούς μέχρι το 10.

Το πλαίσιο του 10 με τις μάρκες.


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου