Σύνθεση αριθμών από το 1-50

Σύνθεση αριθμών από το 1-50

Σύνθεση αριθμών από το 1-50

Οι μαθητές συνθέτουν αριθμούς που τους δίνονται σε οπτική και λεκτική αναπαράσταση. Συμπληρώνουν το πλαίσιο με το σωστό αριθμό.

Σύνθεση αριθμών από το 1-50-Τεστ


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου