Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το πέντε

Εκπαιδευτικό παιχνίδι, οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 5

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ενότητα "Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το πέντε" για την Α τάξη. Οι μαθητές σέρνουν τις εικόνες που περνούν από μπροστά τους στην κατάλληλη θέση. Για κινητές συσκευές είναι απαραίτητη η λήψη του articulate mobile player. Θα γίνει ανακατεύθυνση για αυτόματη λήψη της εφαρμογής. Δείτε το εκπαιδευτικό παιχνίδι κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το πέντε Α τάξη, Εκπαιδευτικο παιχνίδι

Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το πέντε Α τάξη, Εκπαιδευτικο παιχνίδι

Εκπαιδευτικό παιχνίδι, οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 5

Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την ενότητα "Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το πέντε" για την Α τάξη. Οι μαθητές σέρνουν τις εικόνες που περνούν από μπροστά τους στην κατάλληλη θέση.  Δείτε το εκπαιδευτικό παιχνίδι κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το πέντε Α τάξη, Εκπαιδευτικο παιχνίδι

Οι αριθμοί από το ένα μέχρι το πέντε Α τάξη, Εκπαιδευτικο παιχνίδι

Φύλλο εργασίας, οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 5
© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου