Τα είδη και η χρησιμότητα των αγγείων

Τα είδη και η χρησιμότητα των αγγείων

Τα είδη και η χρησιμότητα των αγγείων

Τα είδη και η χρησιμότητα των αγγείων

Διαδραστική άσκηση για τα είδη των αγγείων.Οι μαθητές επιλέγουν την ονομασία του αγγείου που ταιριάζει σε κάθε πρόταση.

 

Στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλά είδη αγγείων που εξυπηρετούσαν τις καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού αλλά και τις
θρησκευτικές ανάγκες των ανθρώπων. Τα πιο συνηθισμένα είδη αγγείων είναι τα εξής:
Αμφορέας: μεγάλο κλειστό αγγείο με δύο κάθετα χερούλια· το χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν ή να αποθηκεύουν υγρά και στερεά.
Κρατήρας: μεγάλο ανοικτό αγγείο για το ανακάτεμα του κρασιού με το νερό. Οι αρχαίοι έπιναν νερωμένο κρασί.
Λεκάνη: μεγάλο χαμηλό και ανοικτό αγγείο με οριζόντιες λαβές, χωρίς σκέπασμα. Στο εσωτερικό της ίσως προετοίμαζαν το φαγητό.
Λήκυθος: ελαιοδοχείο με στενό στόμιο και κάθετη λαβή. Λευκά τέτοια αγγεία αφιέρωναν στους νεκρούς.
Πινάκιο: ανοικτό ρηχό αγγείο σαν το σημερινό πιάτο.

Τα είδη και η χρησιμότητα των αγγείων
Τα είδη και η χρησιμότητα των αγγείων


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου