Όφελος, ωφέλεια,ωφελώ,οφείλω - η σημασία των λέξεων και η ορθογραφία τους

Όφελος, ωφέλεια,ωφελώ,οφείλω

Όφελος, ωφέλεια,ωφελώ,οφείλω

Όφελος, ωφέλεια,ωφελώ,οφείλω

Η σημασία των λέξεων όφελος, ωφέλεια,ωφελώ και οφείλω είναι:

όφελος, το κέρδος

ωφέλεια, η χρησιμότητα, το κέρδος

ωφελώ, γίνομαι χρήσιμος σε κάποιον

οφείλω, χρωστώ κάτι σε κάποιον

Έχουμε επίσης και:

οφειλέτης αυτός που χρωστάει κάτι
ωφέλιμος αυτός που είναι χρήσιμος
οφειλή ό,τι χρωστάει κανείς
ανώφελος αυτός που δεν είναι χρήσιμος

Παραδείγματα προτάσεων:

Προσπάθησα να του αλλάξω γνώμη αλλά ήταν ανώφελο.
Πλήρωσε κάθε οφειλή που είχε στην τράπεζα.
Παρά τις προσπάθειες που έκανε, τελικά δεν είχε κανένα όφελος.
Τα φρούτα είναι πολύ ωφέλιμα για τον οργανισμό.
Φροντίζω πάντα να ωφελώ τους ανθρώπους.
Τα λαχανικά ωφελούν την υγεία.
Το δέντρα μας ωφελούν με το οξυγόνο που μας προσφέρουν.
Οι διακοπές τόν ωφέλησαν πολύ.
Βγήκε ωφελημένος από την όλη κατάσταση
Τον ωφέλησε η αλλαγή κλίματος.
Τίποτε δεν ωφελήθηκα απ αυτή τη δουλειά
Οφείλω πολλά στους γονείς μου.
Ο ήλιος ωφελεί τα φυτά.
Η ωφέλεια απ' τη σωματική άσκηση είναι μεγάλη.

Πηγή: Λεξικό της κοινής νεοελληνικής

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα διαδραστικό παιχνίδι για τη σημασία των λέξεων όφελος, ωφέλεια,ωφελώ,οφείλω. Αντιστοιχίστε τις προτάσεις με τη σημασία των λέξεων, όφελος, ωφέλεια,ωφελώ,οφείλω.

Όφελος, ωφέλεια,ωφελώ,οφείλω© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου