Ισοσύλλαβα-Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

Ισοσύλλαβα-Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

 Ισοσύλλαβα-Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

Άσκηση ταξινόμησης, Ισοσύλλαβα-Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά

Ισοσύλλαβα ουσιαστικά είναι όσα έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλες τις πτώσεις του ενικού και του πληθυντικού.
Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά είναι όσα δεν έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών σε όλες τις πτώσεις.

 

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα διαδραστικό παιχνίδι ταξινόμησης για τα ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα ουσιαστικά. Ταξινομήστε τα ουσιαστικά σε ισοσύλλαβα και ανισοσύλλαβα.

Ισοσύλλαβα-Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου