Χριστιανικά σύμβολα-Η λέξη ΙΧΘΥΣ

Η λέξη ΙΧΘΥΣ

Η λέξη ΙΧΘΥΣ

Άλλα χριστιανικά σύμβολα-Η λέξη ΙΧΘΥΣ, τι σημαίνει

Ένα χριστιανικό σύμβολο είναι και το σχήμα του ψαριού ή η λέξη ΙΧΘΥΣ. Το σχήμα ενός ψαριού ή η λέξη ΙΧΘΥΣ, που με τα γράμματά της σχηματίζεται μια ακροστιχίδα με το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης:
Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ

 

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ένα κρυπτόλεξο όπου υπάρχουν οι λέξεις με το περιεχόμενο της χριστιανικής πίστης. Βρείτε τις κρυμμένες λέξεις!

Η λέξη ΙΧΘΥΣ-Κρυπτόλεξο© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου