Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Γεωγραφικό μήκος

Οι μεσημβρινοί δείχνουν την απόσταση ενός τόπου δυτικά ή ανατολικά από τον Πρώτο Μεσημβρινό. Η απόσταση αυτή λέγεται γεωγραφικό μήκος και μετρείται επίσης σε μοίρες από 0° έως 180° δυτικά και από 0° έως 180° ανατολικά.
Ο Πρώτος Μεσημβρινός έχει γεωγραφικό μήκος 0° μοίρες.

Γεωγραφικό πλάτος

Κάθε παράλληλος κύκλος ενώνει εκείνους τους τόπους της Γης, οι οποίοι απέχουν ίση απόσταση από τον Ισημερινό. Οι τόποι αυτοί έχουν το ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Οι παράλληλοι που βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο δείχνουν βόρειο γεωγραφικό πλάτος, ενώ οι παράλληλοι που βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο δείχνουν νότιο
γεωγραφικό πλάτος. Ο μεγαλύτερος παράλληλος είναι ο Ισημερινός. Το μήκος των άλλων παραλλήλων μειώνεται, όσο απομακρυνόμαστε από τον Ισημερινό προς τους πόλους. Το γεωγραφικό πλάτος μετρείται σε μοίρες από 0° έως 90° βόρεια και από 0°έως 90° νότια. Ο Ισημερινός έχει γεωγραφικό πλάτος μηδέν μοίρες.Το Γεωγραφικό πλάτος δηλώνει την απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό.Το γεωγραφικό πλάτος μετρείται επίσης σε μοίρες.

Σε ποιο σημείο της γης βρίσκεται το στίγμα με συντεταγμένες μηδέν μοίρες γεωγραφικό πλάτος και μηδέν μοίρες γεωγραφικό μήκος;

Είναι ένα σημείο στον Ατλαντικό Ωκεανό, νότια της Αφρικής στη Γκάνα και δυτικά μιας άλλης αφρικανικής χώρας,της Γκαμπόν. Εδώ είναι που τέμνεται ο πρώτος μεσημβρινός και ο πρώτος ισημερινός.

Γιατί οι χάρτες δείχνουν πάντα τον Βόρειο Πόλο στην κορυφή;

Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Ήταν απλώς ο μοναδικός τρόπος που προτιμούσαν να απεικονίσουν τη γη οι χαρτογράφοι με την πάροδο του χρόνου, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ζήσει στο βόρειο ημισφαίριο.

Οι γραμμές του γεωγραφικού πλάτους και του γεωγραφικού μήκους δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Αυτές είναι έννοιες που δημιουργήθηκαν από τους γεωγράφους και τους χαρτογράφους για να διευκολύνονται οι άνθρώποι στην εύρεση των τοποθεσιών στη γη.

Οι πιο κοινοί γεωγραφικοί όροι απεικονίζονται παρακάτω:

Πολλοί προέρχονται από τα αρχαία ελληνικά. Για παράδειγμα,η λέξη ημισφαίριο σημαίνει μισή υδρόγειος. Έτσι το Βόρειο Ημισφαίριο αναφέρεται στη μισή γη που βρίσκεται επάνω, ο όρος Νότιο Ημισφαίριο σημαίνει το νότιο μισό. Το Ανατολικό και Δυτικό Ημισφαίριο αναφέρεται στο ανατολικο και δυτικο μισό του πλανήτη.© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου