4ο Επαναληπτικό Γλώσσα-Σύνδεση προτάσεων, Αντωνυμίες σε πτώση γενική, Ευθύς και πλάγιος λόγος, Επίθετα, Ανεξάρτητες και εξαρτημένες προτάσεις© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου