1ο Επαναληπτικό Γλώσσα Στ τάξης-Χρόνοι ρημάτων Αναγνώριση χρόνων, Χρονική αντικατάσταση Επίρρημα, Ουσιαστικό, Χρονικές προτάσεις© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου