Ενότητα 1. Ο φίλος μας το περιβάλλον- Το ε και το αι στα ρήματα-Ενεργητική και Παθητική φωνή-Χρονικοί σύνδεσμοι- Χρονική αντικατάσταση-Χρονικές προτάσεις© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου