Ενότητα 1. Ο φίλος μας το περιβάλλον-Επαναληπτικό 2© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου