Ωράριο διευθυντών σχολικών μονάδων

Image

Οι Δ/ντες-Δ/ντριες και Υπ/ντες-Υπ/ντριες πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4547/2018 να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα που υπηρετούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καλύπτουν το διδακτικό τους ωράριο πρώτα από όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς στο κανονικό πρόγραμμα και να μην εμπλέκονται καθόλου στο θέμα της συμπλήρωσης ωραρίου. Η συμπλήρωση ωραρίου (ενισχυτική διδασκαλία, γραμματειακή υποστήριξη, παράλληλη στήριξη) αφορά μόνο τους/τις εκπαιδευτικούς και όχι Δ/ντες-Δ/ντριες και Υπ/ντες-Υπ/ντριες.© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου