Ύψη τριγώνου-Ορθόκεντρο τριγώνου

Ύψη τριγώνου

Ανοιχτή δραστηριότητα που δείχνει ότι τα ύψη οποιουδήποτε τριγώνου τέμνονται στο ίδιο σημείο.
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
Μετακινούμε τις κορυφές του τριγώνου για να σχηματίσουμε ένα τρίγωνο. Βλέπουμε ότι τα ύψη του τέμνονται πάντοτε στο ίδιο σημείο(Όρθόκεντρο τριγώνου).
Πότε το σημείο τομής των υψών του τριγώνου-Ορθόκεντρο- βρίσκεται μέσα στο τρίγωνο. Τι τρίγωνο έχουμε;Ορθογώνιο, Αμβλυγώνιο ή Οξυγώνιο;
Πότε το σημείο τομής των υψών του τριγώνου-Ορθόκεντρο- βρίσκεται έξω από το τρίγωνο. Τι τρίγωνο έχουμε;Ορθογώνιο, Αμβλυγώνιο ή Οξυγώνιο;
Πότε και ποια ύψη του τριγώνου συμπίπτουν με δύο πλευρές του. Τι τρίγωνο σχηματίζεται;© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου