Είδη γωνιών, ορθές, αμβλείες και οξείες γωνίες

Image

Ειδη γωνιών

Ανοιχτή δραστηριότητα. Στην εφαρμογή υπάρχουν τρείς δυναμικές γωνίες, Μία ορθή, μία οξεία και μία αμβλεία γωνία.
Τα είδη των γωνιών είναι η οξεία, η ορθή και η αμβλεία. Η ορθή γωνία είναι 90 μοίρες, η οξεία γωνία είναι μικρότερη της ορθής δηλαδή μικρότερη από 90 μοίρες και η αμβλεία μεγαλύτερη της ορθής δηλαδή μεγαλύτερη από 90 μοίρες.
Δυναμικές γωνίες είναι αυτές που μπορούμε να αλλάξουμε τις ιδιότητές τους δηλαδή το άνοιγμά τους και το μήκος των πλευρών τους.
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1. Οι μαθητές δημιουργούν τρείς γωνίες, μία ορθή, μία οξεία και μία αμβλεία γωνία. Στη συνέχεια αντιστοιχίζουν τις γωνίες τους με τις ετικέτες που υπάρχουν στο κάτω μέρος της εφαρμογής.
2. Οι μαθητές δημιουργούν δύο ή και περισσότερες γωνίες που να έχουν το ίδιο άνοιγμα αλλά διαφορετικό μήκος πλευρών. Παρατηρούν ότι το μήκος των πλευρών δεν επηρεάζει το άνοιγμα της γωνίας. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε γωνίες με πολύ μικρές πλευρές αλλά με το ιδιο άνοιγμα. Οι γωνίες είναι ίσες.© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου