Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα-Είδη και ιδιότητες παραλληλογράμμων

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα

Τετράγωνο

  • Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.
    Όλες οι πλευρές είναι ίσες μεταξύ τους
    Όλες οι γωνίες είναι ορθές.
    Οι διαγώνιοι είναι ίσες, κάθετες, διχοτομούνται, διχοτομούν τις γωνίες του και είναι άξονες συμμετρίας του.

Ρόμβος

Είναι παραλληλόγραμμο με κάθετες διαγωνίους.
Είναι παραλληλόγραμμο με μία διαγώνιο να διχοτομεί τη γωνία του.
Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
Είναι παραλληλόγραμμο με δύο διαδοχικές πλευρές ίσες και τις απέναντι γωνίες ίσες.

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

Είναι παραλληλόγραμμο με ίσες διαγώνιους.
Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες και ίσες μεταξύ τους.
Όλες οι γωνίες του είναι ορθές και ίσες.

Πλάγιο παραλληλόγραμμο

Οι διαγώνιοί του διχοτομούνται.
Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες.
Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και παράλληλες.
Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες.

 

Στη συνέχεια  μπορείτε να δείτε την παρουσίαση με τα είδη των παραλληλογράμμων και τις ιδιότητές τους. Αν η παρουσίαση δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τον προσανατολισμό της συσκευής από κατακόρυφο σε οριζόντιο

Μαθαίνω για τα παραλληλόγραμμα


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου