Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας-Αστυφιλία-Αστικοποίηση

Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας-Αστυφιλία-Αστικοποίηση

Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας-Αστυφιλία-Αστικοποίηση

Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας-Αστυφιλία-Αστικοποίηση

Στη διαδραστική εφαρμογή που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του πληθυσμού και η αλλάγη του φυσικού περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

 

Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας-Αστυφιλία-Αστικοποίηση

Στα μέσα του 20ού αιώνα πολλοί κάτοικοι της ελληνικής περιφέρειας επέλεξαν να φύγουν από τα χωριά τους και να εγκατασταθούν στις μεγάλες πόλεις, που υπήρχαν εκείνη την εποχή στη χώρα μας. Οι άνθρωποι αυτοί για να καλύψουν τις ανάγκες τους προτίμησαν τη ζωή στην πόλη, προκαλώντας έτσι μεγάλη αύξηση του αστικού πληθυσμού.
Αυτοί οι λόγοι κυρίως προκάλεσαν τη μετακίνηση των κατοίκων της περιφέρειας προς τις πόλεις. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αστυφιλία και οι συνέπειές του ήταν πολλές:

Η αστυφιλία στη Ελλάδα παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα: οι κάτοικοι της περιφέρειας δεν έχουν συγκεντρωθεί το ίδιο σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται στην Αθήνα και κατόπιν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στη γενικότερη ανάπτυξη όλων των περιοχών της χώρας μας. Επίσης προκαλεί έντονα συγκοινωνιακά και πολεοδομικά προβλήματα, δυσκολίες στην προστασία του περιβάλλοντος και άλλα.
Η αστικοποίηση στη χώρα μας απεικονίζεται στην περιοχή της Αττικής. Ποσοστό 40% του πληθυσμού της χώρας, 50% της βιομηχανικής δραστηριότητας και 55% των αυτοκινήτων βρίσκονται στο λεκανοπέδιο των Αθηνών (στoιxεία του έτoυς 2004). Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων:

  1. Ατμοσφαιρική ρύπανση από τα χιλιάδες αυτοκίνητα, τις καμινάδες των εργοστασίων και τις κεντρικές θερμάνσεις των σπιτιών.
  2. Κυκλοφοριακό πρόβλημα, διότι οι δρόμοι της Αθήνας δεν ήταν σχεδιασμένοι για τόσο πολλά αυτοκίνητα. Αποτέλεσμα είναι το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος.
  3. Οι χώροι αναψυχής είναι περιορισμένοι από τα εκατομμύρια τόνων τσιμέντου που καλύπτουν την αττική γη.


Στη διαδραστική εφαρμογή που ακολουθεί παρουσιάζεται η μεταβολή του πληθυσμού και η αλλάγη του φυσικού περιβάλλοντος από την ανθρώπινη δραστηριότητα σε μια από τις πιο γνωστές περιοχές της Ελλάδας, το Πασαλιμάνι. Η μια φωτογραφία δείχνει το Πασαλιμάνι όπως ήταν το 1913 και η άλλη σήμερα. Στην εφαρμογή οι μαθητές με το σύρσιμο του slider στις επικαλυπτόμενες φωτογραφίες μπορούν να εντοπίσουν αυτές τις αλλαγές και να διερευνήσουν τους λόγους που ώθησαν τους ανθρώπους να κατοικήσουν σε αυτή την περιοχή.
Ο Λιμένας Ζέας ή παλαιότερα Πασαλιμάνι είναι ο δεύτερος σε μέγεθος λιμένας του Πειραιά με σχήμα κυκλικό.
Ο λιμένας αυτός λεγόταν από τους αρχαίους Αθηναίους «Ζέα», όπως εξακριβώθηκε από επιγραφή, που βρέθηκε στο μυχό του λιμένα, προ της σημερινής πλατείας Κανάρη, και επί της οποίας υπήρχε το συμβόλαιο της «εν Ζέα Σκευοθήκης του Αττικού Ναυστάθμου».
Από τη Βικιπαίδεια
Φωτογραφία από δημοσίευση του Dionysis Anninos στην Σελίδα: ΑΘΗΝΑ & ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Athens & Piraeus
Αρχείο: Shirley Clifford Atchley/British School at Athens Image Collection

Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας-Αστυφιλία-Αστικοποίηση


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου