Γεωγραφικοί όροι της θάλασσας

Γεωγραφικοί όροι της θάλασσας

Το λιμάνι του Πειραιά

Γεωγραφικοί όροι της θάλασσας

Ακρωτήριο : το άκρο ενός τμήματος της ξηράς που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα

Ακτογραμμή: γραμμή, κατά μήκος της οποίας συναντώνται η ξηρά και η θάλασσα

Ακτογραφικά στοιχεία : οι διάφορες μορφές που παρουσιάζουν οι ακτές ενός τόπου, όπως οι κόλποι, οι χερσόνησοι, τα ακρωτήρια, οι πορθμοί, οι ισθμοί, τα νησιά κ.ά.

Διώρυγα : μεγάλο τεχνητό κανάλι που ενώνει δύο θάλασσες ή λίμνες ή ποταμούς

Ισθμός: στενή λωρίδα ξηράς που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες

Κόλπος : τμήμα θάλασσας που εισχωρεί μέσα στην ξηρά

Όρμος: μικρός σε έκταση κόλπος

Πορθμός: ένα κομμάτι θάλασσας που χωρίζει δύο ξηρές και ενώνει δύο θάλασσες

Παίξτε το παιχνίδι αντιστοίχισης και λύστε το σταυρόλεξο για τους γεωγραφικους όρους της θάλασσας. Για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι σε πλήρη οθόνη.

 

Γεωγραφικοί όροι της θάλασσας-Παιχνίδι αντιστοίχισης

Γεωγραφικοί όροι της θάλασσας-Σταυρόλεξο© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου