Η προσευχή στο σχολείο-Αγιασμός την πρώτη μέρα στο σχολείο

Η προσευχή στο σχολείο-Αγιασμός την πρώτη μέρα στο σχολείο

Η προσευχή στο σχολείο-Αγιασμός την πρώτη μέρα στο σχολείο

Αγιασμός την πρώτη μέρα στο σχολείο

Κτυπά το κουδούνι και τα παιδιά κάνουν γραμμές κοντά στο τραπέζι. Είναι η ώρα του Αγιασμού. Ο ιερέας φορά το πετραχήλι του. Με ευλάβεια, τοποθετεί ένα Σταυρό δίπλα στο δοχείο με το νερό. Αφού ανοίξει το Ευχολόγιο, αρχίζει να διαβάζει ευχές και να ψάλλει μαζί με τον ψάλτη ωραίους ύμνους. Ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό να δίνει υγεία, δύναμη και καθαρό μυαλό στα παιδιά και στους δασκάλους. Ύστερα παίρνει στα χέρια του τον Σταυρό και το κλωνάρι του βασιλικού, τα βυθίζει τρεις φορές στο νερό για να αγιαστεί, και ψάλλει:«Σώσον Κύριε τόν λαόν σου...»Όλοι στο τέλος φιλούν τον Σταυρό και ο παπάς τούς ραντίζει με το βασιλικό και τους εύχεται: «Καλή χρονιά!».

Αγιασμός την πρώτη μέρα στο σχολείο-Άσκηση κατανόησης κειμένου

Στη συνέχεια  μπορείτε να δείτε την παρουσίαση με για τον αγιασμό στο σχολείο. Αν η παρουσίαση δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τον προσανατολισμό της συσκευής από κατακόρυφο σε οριζόντιο

Η προσευχή στο σχολείο-Αγιασμός την πρώτη μέρα στο σχολείο© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου