Ορθογραφία-Θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ήση,-ωση, -υνση, -οσύνη

Θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ήση,-ωση, -υνση, -οσύνη

Ορθογραφία-Θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ήση,-ωση, -υνση, -οσύνη

Τα Θηλυκα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ήση γράφονται με η. Εξαιρούνται αυτά που παράγονται από ρήματα που τελειώνουν σε -ιζω

Τα Θηλυκα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -υνση γράφονται με υ και βγαίνουν από ρήματα που τελειώνουν σε -αίνω.

Τα θηλυκα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ωση γράφονται με με ω και βγαίνουν από ρήματα που τελειώνουν σε -ωνω.

Τα Θηλυκα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -υνση γράφονται με υ και βγαίνουν από ρήματα που τελειώνουν σε -αίνω.

Τα Θηλυκα ουσιαστικά που τελειώνουν σε -οσύνη γράφονται με ο και υ.

https://www.greek-language.gr

Ορθογραφία Θηλυκά ουσιαστικά που τελειώνουν σε -ήση,-ωση, -υνση, -οσύνη© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου