Η πολλή, το πολύ και το επίρρημα πολύ

Η πολλή, το πολύ και το επίρρημα πολύ

Ορθογραφία-Η πολλή, το πολύ και το επίρρημα πολύ

Το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ όπως και όλα τα επίθετα συνοδεύει ουσιαστικά.
Το επίθετο πολλή μπαίνει μπροστά από θηλυκού γένους ουσιαστικό. Αν όμως ακολουθεί θηλυκό επίθετο, τότε μπαίνει το επίρρημα πολύ.
π.χ.: πολύς θόρυβος
πολλή ζάχαρη
πολύ φαγητό
Το επίρρημα πολύ συνοδεύει ρήματα, επίθετα, μετοχές ή επιρρήματα.
π.χ.: διψάω πολύ
πολύ όμορφη
πολύ γρήγορα
πολύ ευτυχισμένος

Προσέχουμε ότι μπροστά από θηλυκό επίθετο βάζουμε το επίρρημα πολύ:

π.χ. πολλή αγάπη πολύ μεγάλη αγάπη

Η πολλή, το πολύ-Κουίζ

Η πολλή, το πολύ-Ταξινόμηση κατά ομάδα© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου