Όπως τον προανάγγειλαν οι προφήτες

Όπως τον προανάγγειλαν οι προφήτες

Όπως τον προανάγγειλαν οι προφήτες

Όπως τον προανάγγειλαν οι προφήτες

Κι εσύ Βηθλεέμ, περιοχή του Ιούδα, δεν είσαι καθόλου ασήμαντη ανάμεσα στις επιφανέστερες πόλεις του Ιούδα, γιατί από σένα θα βγει αρχηγός, που θα καθοδηγήσει τον λαό μου, τον Ισραήλ.

Ο προφήτης Ησαΐας, 800 χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός, είχε πει: «Γι’ αυτό, ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει σημάδι. Δείτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και θα ονομαστεί Εμμανουήλ»

 

Στην άσκηση που ακολουθεί  δείτε την εφαρμογή για να συμπληρώσετε την άσκηση κατανόησης κειμένου για τις προφητείες για τον Χριστό.

 

Όπως τον προανάγγειλαν οι προφήτες© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου