Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα

Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα

Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα

Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα-Άσκηση επιλογής συμμετρικών και μη συμμετρικών σχημάτων

Στην άσκηση που ακολουθεί υπάρχουν σχήματα με ορατό τον κατακόρυφο άξονα συμμετρίας. Επιλέξτε αν το σχήμα είναι συμμετρικό ή όχι.

 

Συμμετρικά και μη συμμετρικά σχήματα-Άσκηση επιλογής© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου