Αναγνώριση γεωμετρικών στερεών

Αναγνώριση κύβου,παραλληλεπιπέδου, σφαίρας και κυλίνδρου

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των πιο κοινών και αναγνωρίσιμων γεωμετρικών στερεών από τους μαθητές της Β τάξης, του κύβου, του παραλληλεπιπέδου, της σφαίρας και του κυλίνδρου. Παρουσιάζονται διαδραστικές ασκήσεις όπου γίνεται αντιστοίχηση καθημερινών αντικειμένων με τα γεωμετρικά στερεά που εικονίζουν. Επίσης παρουσιάζονται με διαδραστικό τρόπο τα γνωρίσματα του κύβου και του παραλληλεπιπέδου, έδρες, ακμές κορυφές καθώς και τα αναπτύγματά τους, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν βλέποντας τα αναπτύγματα να κατασκευάσουν τα δικά τους γεωμετρικά στερεά. 

Μπορείτε να  αντιστοιχίσετε αντικείμενα της καθημερινής ζωής με τα γεωμετρικά στερεά του κύβου, του παραλληλεπιπέδου, της σφαίρας και του κυλίνδρου, κάνοντας  κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή:

Αναγνώριση του κύβου, του παραλληλεπιπέδου, της σφαίρας και του κυλίνδρου.

Αναγνώριση του κύβου, του παραλληλεπιπέδου, της σφαίρας και του κυλίνδρου.

Ακμές και κορυφές κύβου και παραλλεπιπέδου

Πόσες ακμές και πόσες κορυφές έχει ο κύβος και το παραλληλεπίπεδο; Διαδραστική παρουσίαση των ακμών και των κορυφών του κύβου και του παραλληλεπιπέδου.

Διαδραστική παρουσίαση των ακμών και των κορυφών του κύβου και του παραλληλεπιπέδου. Μπορείτε να τη δείτε κάνοντας  κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα κύβου, παραλληλεπιπέδου

Ιδιότητες κύβου παραλληλεπιπέδου

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα κύβου, παραλληλεπιπέδου

Ακμές, κορυφές και έδρες του κύβου και του παραλληλεπιπέδου

Ο κύβος και το παραλληλεπίπεδο έχουν 6 έδρες 8 κορυφές και 12 ακμές ο καθένας. Οι μαθητές βλέποντας τη διαδραστική παρουσίαση μπορούν να περιστρέψουν τον κύβο και το παραλληλεπίπεδο και να δουν ποιες από τις έδρες, τις κορυφές και τις ακμές είναι ορατές καθώς γίνεται η περιστροφή. Αφού περιστρέψουν τον κύβο και το παραλληλεπίπεδο συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία με τον αριθμό των εδρών, των κορυφών και των ακμών που έχει το κάθε ένα γεωμετρικό στερεό.

Διαδραστική παρουσίαση όπου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να περιστρέψουν τον κύβο και το παραλληλεπίπεδο και να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία με τον αριθμό των εδρών, των κορυφών και των ακμών που έχει το κάθε ένα γεωμετρικό στερεό:

 

Ιδιότητες κύβου, παραλληλεπιπέδου

Ανάπτυγμα κύβου, παραλληλεπιπέδου

Στη διαδραστική παρουσίαση που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα αναπτύγματα του κύβου και του παραλληλεπιπέδου. Μπορείτε να σταματήσετε το ανάπτυγμα σε όποιο σημείο θέλετε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να κατασκευάσουν τα δικά τους αναπτύγματα του κύβου και του παραλληλεπιπέδου.

Διαδραστική οπτικοποίηση όπου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να δούν το ανάπτυγμα του κύβου και του παραλληλεπιπέδου:

 

Ανάπτυγμα κύβου, παραλληλεπιπέδου© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου