Σχηματίζω τις λέξεις "ένα" "πανί"

Σχηματίζω τις λέξεις "ένα" "πανί"

Σχηματίζω τις λέξεις

Σχηματίζω τις λέξεις "ένα" "πανί"

Στη διαδραστική άσκηση που ακολουθεί σχηματίζουμε τις λέξεις "ένα" και "πανί". Δίνονται οι λέξεις "ένα " και "πανί"  χωρισμένες σε γράμματα και συλλαβές. Με μεταφορά και απόθεση οι μαθητές συνθέτουν τις λέξεις.

Mαθαίνω τη φωνούλα α© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου