Πού είναι ο Άρης;

Διδακτική αξιοποίηση της διαδραστικής παρουσίασης "Πού είναι ο Άρης;"

Η διαδραστική παρουσίαση "Πού είναι ο Άρης" μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως εργαλείο για την παρουσίαση της ενότητας στους μαθητές. Οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός κάνοντας κλικ ή βάζοντας το ποντίκι πάνω στους ήρωες της ενότητας "Πού είναι ο Άρης" μπορούν να δουν τους διαλόγους ανάμεσα στους ήρωες της ενότητας.

Αν κάποιες από τις εφαρμογές δεν εμφανίζονται σωστά σε κινητές συσκευές, αλλάξτε τον προσανατολισμό τους σε οριζόντιο.

Πού είναι ο Άρης; Παρουσίαση-αφόρμηση για την ενότητα

Πού είναι ο Άρης- Άσκηση τοποθέτησης στη σωστή σειρά

Οι μαθητές τοποθετούν στη σωστή σειρά τις λέξεις για να περιγράψουν την εικόνα που αναφέρεται στην ενότητα της Α τάξης "Πού είναι ο Άρης".

 

Μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή σχηματισμού πρότασης από περιγραφή εικόνας στην ενότητα "Που είναι ο Άρης" της Α τάξης. Η διαδραστική εφαρμογή αναφέρεται σε αντίστοιχη άσκηση της ενότητας:

Πού είναι ο Άρης- Άσκηση τοποθέτησης στη σωστή σειρά

Διαδραστική άσκηση σωστού λάθους για τη φωνούλα πα

Στη διαδραστική άσκηση σωστού λάθους για τη φωνούλα πα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βρουν σε ποια εικόνα υπάρχει η φωνούλα πα.


Ψάξε και βρες σε ποια εικόνα είναι η φωνούλα πα βλέποντας την παρακάτω διαδραστική εφαρμογή.

Η φωνούλα πα:. Ψάξε και βρες που είναι κρυμμένη.

Η φωνούλα πι:. Ψάξε και βρες που είναι κρυμμένη.

Διαδραστική άσκηση σωστού λάθους για τη φωνούλα πι

Στη διαδραστική άσκηση σωστού λάθους για τη φωνούλα πι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βρουν σε ποια εικόνα υπάρχει η φωνούλα πι.


Ψάξε και βρες σε ποια εικόνα είναι η φωνούλα πι βλέποντας τη διαδραστική εφαρμογή, κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Σχηματίζω τις λέξεις παπί και πίτα

Άσκηση σχηματισμού των λέξεων παπί και πίτα

Στη διαδραστική άσκηση που ακολουθεί οι μαθητές σχηματίζουν τις λέξεις παπί και πίτα από γράμματα και συλλαβες που τους δίνονται ανακατωμένες.


Σχημάτισε τις λέξεις παπί και πίτα βλέποντας την παρακάτω διαδραστική εφαρμογή.

Η φωνούλα τα: Βρες τη λέξη που αρχίζει από τα.

Βρες τις λέξεις που αρχίζουν από τα

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές επιλέγουν μια από τις λέξεις που παρουσιάζονται , που αρχίζει από τα.

 


Επέλεξε μια από τις λέξεις που παρουσιάζονται στη διαδραστική εφαρμογή και που αρχίζουν από τα κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Σχηματίζω τη λέξη πατάτα

Σχηματίζω τη λέξη πατάτα

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές σχηματίζουν τη λέξη πατάτα από συλλαβές κα γράμματα.

 


Επέλεξε μια από τις λέξεις που παρουσιάζονται στη διαδραστική εφαρμογή και που αρχίζουν από τα κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Σχηματίζω τη λέξη τόπι

Άσκηση σχηματισμού της λέξης τόπι από γράμματα και συλλαβές

Σ΄ αυτή την άσκηση οι μαθητές τοποθετούν στη σωστή σειρά τα γράμματα και τις συλλαβές για να σχηματίσουν τη λέξη τόπι.

 

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή τοποθέτησης στη σωστή σειρά της λέξης "τόπι".

Λέξεις που αρχίζουν από α

Άσκηση επιλογής λέξεων που αρχίζουν από α

Σ΄ αυτή την άσκηση οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις λέξεις που τους δίνονται σε κάθε οθόνη, αυτή που αρχίζει από το γράμμα α.

 

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή τοποθέτησης στη σωστή σειρά της λέξης "τόπι" .

Λέξεις που αρχίζουν από πο

Άσκηση επιλογής λέξεων που αρχίζουν από πο

Σ΄ αυτή την άσκηση οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις λέξεις που τους δίνονται σε κάθε οθόνη, αυτή που αρχίζει από τη φωνούλα πο.

Οι λέξεις "ένα" και "πανί"

Άσκηση τοποθέτησης των λέξεων "ένα" και "πανί".

Σ΄ αυτή την άσκηση οι μαθητές τοποθετούν τις λέξεις "ένα" και "πανί" που τους δίνονται με τα γράμματα ή τις συλλαβές σε διαφορετική σειρά, στη σωστή σειρά.

Άσκηση κατανόησης κειμένου: Τί κάνει ο Άρης;

― Tι κάνεις στα καλάμια, Αρη;
― Βλέπω ένα σαλιγκάρι,
     τις κεραίες του κουνάει
     και το σπίτι του φοράει.

 

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε την άσκηση κατανόησης κειμένου "Τι κάνει ο Άρης":© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου