Πού είναι ο Άρης;

Διδακτική αξιοποίηση της διαδραστικής παρουσίασης "Πού είναι ο Άρης;"

Η διαδραστική παρουσίαση "Πού είναι ο Άρης" μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό ως εργαλείο για την παρουσίαση της ενότητας στους μαθητές. Οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός κάνοντας κλικ ή βάζοντας το ποντίκι πάνω στους ήρωες της ενότητας "Πού είναι ο Άρης" μπορούν να δουν τους διαλόγους ανάμεσα στους ήρωες της ενότητας.


Μπορείτε να δείτε τη διαδραστική παρουσίαση "Πού είναι ο Άρης' κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή:

Πού είναι ο Άρης; Παρουσίαση-αφόρμηση για την ενότητα

Πού είναιο Άρης;

Πού είναι ο Άρης- Άσκηση τοποθέτησης στη σωστή σειρά

Οι μαθητές τοποθετούν στη σωστή σειρά τις λέξεις για να περιγράψουν την εικόνα που αναφέρεται στην ενότητα της Α τάξης "Πού είναι ο Άρης".

 

Μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή σχηματισμού πρότασης από περιγραφή εικόνας στην ενότητα "Που είναι ο Άρης" της Α τάξης, κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα. Η διαδραστική εφαρμογή αναφέρεται σε αντίστοιχη άσκηση της ενότητας:

Πού είναι ο Άρης- Άσκηση τοποθέτησης στη σωστή σειρά

Πού είναι ο Άρης- Άσκηση τοποθέτησης στη σωστή σειρά

Διαδραστική άσκηση σωστού λάθους για τη φωνούλα πα

Στη διαδραστική άσκηση σωστού λάθους για τη φωνούλα πα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βρουν σε ποια εικόνα υπάρχει η φωνούλα πα.


Ψάξε και βρες σε ποια εικόνα είναι η φωνούλα πα βλέποντας τη διαδραστική εφαρμογή, κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Η φωνούλα πα:. Ψάξε και βρες που είναι κρυμμένη.

Η φωνούλα πα

Η φωνούλα πι:. Ψάξε και βρες που είναι κρυμμένη.

Διαδραστική άσκηση σωστού λάθους για τη φωνούλα πι

Στη διαδραστική άσκηση σωστού λάθους για τη φωνούλα πι δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βρουν σε ποια εικόνα υπάρχει η φωνούλα πι.


Ψάξε και βρες σε ποια εικόνα είναι η φωνούλα πι βλέποντας τη διαδραστική εφαρμογή, κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Η φωνούλα τα

Σχηματίζω τις λέξεις παπί και πίτα

Άσκηση σχηματισμού των λέξεων παπί και πίτα

Στη διαδραστική άσκηση που ακολουθεί οι μαθητές σχηματίζουν τις λέξεις παπί και πίτα από γράμματα και συλλαβες που τους δίνονται ανακατωμένες.


Σχημάτισε τις λέξεις παπί και πίτα βλέποντας τη διαδραστική εφαρμογή, κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Παπί και πίτα

Η φωνούλα τα: Βρες τη λέξη που αρχίζει από τα.

Βρες τις λέξεις που αρχίζουν από τα

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές επιλέγουν μια από τις λέξεις που παρουσιάζονται , που αρχίζει από τα.

 


Επέλεξε μια από τις λέξεις που παρουσιάζονται στη διαδραστική εφαρμογή και που αρχίζουν από τα κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Η φωνούλα τα

Σχηματίζω τη λέξη πατάτα

Σχηματίζω τη λέξη πατάτα

Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές σχηματίζουν τη λέξη πατάτα από συλλαβές κα γράμματα.

 


Επέλεξε μια από τις λέξεις που παρουσιάζονται στη διαδραστική εφαρμογή και που αρχίζουν από τα κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Σχηματίζω τη λέξη πατάτα

Σχηματίζω τη λέξη τόπι

Άσκηση σχηματισμού της λέξης τόπι από γράμματα και συλλαβές

Σ΄ αυτή την άσκηση οι μαθητές τοποθετούν στη σωστή σειρά τα γράμματα και τις συλλαβές για να σχηματίσουν τη λέξη τόπι.

 

Μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή τοποθέτησης στη σωστή σειρά της λέξης "τόπι"  κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Σχηματισμός της λέξης τόπι

Λέξεις που αρχίζουν από α

Άσκηση επιλογής λέξεων που αρχίζουν από α

Σ΄ αυτή την άσκηση οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις λέξεις που τους δίνονται σε κάθε οθόνη, αυτή που αρχίζει από το γράμμα α.

 

Μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή τοποθέτησης στη σωστή σειρά της λέξης "τόπι"  κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Λέξεις που αρχίζουν από α

Λέξεις που αρχίζουν από πο

Άσκηση επιλογής λέξεων που αρχίζουν από πο

Σ΄ αυτή την άσκηση οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις λέξεις που τους δίνονται σε κάθε οθόνη, αυτή που αρχίζει από τη φωνούλα πο.

 

Μπορείτε να δείτε τη διαδραστική εφαρμογή τοποθέτησης στη σωστή σειρά της λέξης "τόπι"  κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Λέξεις που αρχίζουν από πο

Οι λέξεις "ένα" και "πανί"

Άσκηση τοποθέτησης των λέξεων "ένα" και "πανί".

Σ΄ αυτή την άσκηση οι μαθητές τοποθετούν τις λέξεις "ένα" και "πανί" που τους δίνονται με τα γράμματα ή τις συλλαβές σε διαφορετική σειρά, στη σωστή σειρά.

 

Μπορείτε να δείτε την άσκηση τοποθέτησης στη σωστή σειρά των λέξεων "ένα"και "πανί" κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Οι λέξεις

Άσκηση κατανόησης κειμένου: Τί κάνει ο Άρης;

― Tι κάνεις στα καλάμια, Αρη;
― Βλέπω ένα σαλιγκάρι,
     τις κεραίες του κουνάει
     και το σπίτι του φοράει.

 

Μπορείτε να δείτε την άσκηση κατανόησης κειμένου "Τι κάνει ο Άρης" κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Πού είναι ο Άρης;

Άσκηση κατανόησης κειμένου: Τί κάνει ο Άρης;

― Tι κάνεις στα καλάμια, Αρη;
― Βλέπω ένα σαλιγκάρι,
     τις κεραίες του κουνάει
     και το σπίτι του φοράει.

 

Μπορείτε να δείτε την άσκηση κατανόησης κειμένου "Τι κάνει ο Άρης" κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα.Εγκαταστήστε το πρόσθετο ispring για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα.

Πού είναι ο Άρης;


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου