Εκπαιδευτικές εφαρμογές για:Μπλε όνειρα , Μαθαίνω το (μπ)

Μπλε όνειρα, Μαθαίνω το (μπ)

Μπλε όνειρα, Μαθαίνω το (μπ)

Μπλε όνειρα,Κείμενο

Ειρήνη: O σκύλος σας ακούμπησε στον πίνακα
που ζωγραφίζω. Έγινε πολύχρωμος.
Oρφέας: Τεράστιος πίνακας! Μοιάζει σαν βυθός.
Να ένας ιππόκαμπος και ένας κόκκινος
αστερίας.
Mαρίνα: Bλέπω και μπουρμπουλήθρες στον πίνακα!
Σαμπέρ: Μπορεί να είναι ουρανός με αστέρια,
με παράξενα πουλιά και μπαλόνια.
Eιρήνη: Κάθε άνθρωπος βλέπει στον ίδιο πίνακα
διαφορετικά πράγματα. Ο τίτλος του πίνακα είναι
«Μπλε όνειρα».

Μπλε όνειρα, Μαθαίνω το (μπ), Άσκηση κατανόησης κειμένου

Δείτε την εφαρμογή κατανόησης κειμενου του μαθήματος "Μπλε όνειρα, Μαθαίνω το (μπ)" της Α τάξης. Για κινητές συσκευές και για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα εγκαταστήστε την εφαρμογή ispring ή articulate.

Μπλε όνειρα, Μαθαίνω το (μπ), Άσκηση κατανόησης κειμένου

Μπλε όνειρα, Κυκλώνω το (μπ)

Δείτε την εφαρμογή "Κυκλώνω το (μπ) του μαθήματος "Μπλε όνειρα" της Α τάξης.Για κινητές συσκευές και για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα εγκαταστήστε την εφαρμογή ispring ή articulate.

Μπλε όνειρα, Κυκλώνω το (μπ)

Εκπαιδευτικό παιχνίδι, Μπλε όνειρα, Μαθαίνω το (μπ),Βάζω τα γράμματα στη σωστή σειρά και σχηματίζω λέξεις

Δείτε το εκπαιδευτικό παιχνίδι για το μάθημα "Μπλε όνειρα", Μαθαίνω το (μπ) για την Α τάξη. Στο παιχνίδι βάζουμε τα γράμματα στη σωστή σειρά και σχηματίζουμε λέξεις! Για κινητές συσκευές και για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα εγκαταστήστε την εφαρμογή ispring ή articulate.

Μπλε όνειρα, Σχηματίζω τις λέξεις

Εκπαιδευτικό παιχνίδι, Μπλε όνειρα, Μαθαίνω το (μπ),Σχηματίζω τις λέξεις

Δείτε το εκπαιδευτικό παιχνίδι για το μάθημα "Μπλε όνειρα" για την Α τάξη. Στο παιχνίδι βρίσκουμε τις λέξεις που εικονίζονται προσέχοντας να μαδήσουμε όσο το δυνατό λιγότερα πέταλα από το λουλουδάκι!Για κινητές συσκευές και για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα εγκαταστήστε την εφαρμογή ispring ή articulate.

Μπλε όνειρα-Σχηματίζω τις λέξεις

Εκπαιδευτικό παιχνίδι,Μπλε όνειρα, Από τη μία στις πολλές,Ενικός αριθμός, Πληθυντικός αριθμός

Δείτε το εκπαιδευτικό παιχνίδι για το μάθημα "Μπλε όνειρα" για την Α τάξη. Τοποθετώ τις λέξεις στην αντίστοιχη κατηγορία, στο Ένικό ή στον Πληθυντικό αριθμό! Για κινητές συσκευές και για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα εγκαταστήστε την εφαρμογή ispring ή articulate.

Μπλε όνειρα,Εκπαιδευτικό παιχνίδι, Ενικός και Πληθυντικός Αριθμός© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου