Μαθαίνω τις λέξεις τόπι-πατάτα

Μαθαίνω τις λέξεις τόπι-πατάτα

Μαθαίνω τις λέξεις τόπι-πατάτα

Μαθαίνω τις λέξεις τόπι-πατάτα

 Στην άσκηση που ακολουθεί  δείτε την εφαρμογή για να συμπληρώσετε την άσκηση σύρε κι άσε για να σχηματίσετε τις λέξεις τόπι και πατάτα. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να σχηματίσουν τις λέξεις τόπι και πατάτα βάζοντας τις συλλάβές ή τα γράμματα στην κατάλληλη θέση.

Μαθαίνω τη λέξη τόπι

Μαθαίνω τη λέξη πατάτα© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου