Ψάξε και βρες τη φωνούλα πι

Μαθαίνω τη φωνούλα πι

Μαθαίνω τη φωνούλα πι

Κουίζ για τη φωνούλα πι.

 Στην άσκηση που ακολουθεί  δείτε την εφαρμογή για να συμπληρώσετε την άσκηση επιλογής  "Ψάξε και βρες τις λέξεις που αρχίζουν από πι". Δίνονται εικόνες και επιλέγετε ποιες από αυτές αρχίζουν από τη φωνούλα πι.

 

Η Φωνούλα πι-Κουίζ© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου