Τι είναι κύκλος-Στοιχεία του κύκλου

Τι είναι κύκλος-Στοιχεία του κύκλου

Παρουσίαση και Διαδραστικές ασκήσεις  για τo γεωμετρικό σχήμα "Κύκλος".

 

Τι είναι κύκλος-Στοιχεία του κύκλου

Κύκλος είναι όλα τα σημεία που απέχουν την ίδια απόσταση από ένα σταθερό σημείο(κέντρο).

Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το κέντρο με ένα σημείο του κύκλου λέγεται ακτίνα του κύκλου.


Το σύνολο των σημείων που βρίσκονται μέσα στον κύκλο είναι το εσωτερικό του κύκλου. Ο κύκλος μαζί με το εσωτερικό του λέγεται κυκλικός δίσκος.


Ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία ενός κύκλου λέγεται χορδή του κύκλου. Όταν η χορδή περνάει από το κέντρο του, λέγεται διάμετρος.


Ένα τόξο του κύκλου είναι ένα μέρος του κύκλου που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο σημεία του.

 

Χορδή είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου.


Διάμετρος είναι μια χορδή που περνάει από το κέντρο του κύκλου.

Τι είναι κύκλος-Στοιχεία του κύκλου-Παρουσίαση
Τι είναι κύκλος-Στοιχεία του κύκλου-Σωστό ή λάθος

Τι είναι κύκλος-Στοιχεία του κύκλου-Σταυρόλεξο© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου