Σύνθεση αριθμών χρησιμοποιώντας τον άβακα

Συνθέτω αριθμούς με τον άβακα(αριθμητήριο)

Άβακας

Σύνθεση αριθμών χρησιμοποιώντας τον άβακα

Διαδραστική εφαρμογή για τη σύνθεση αριθμών χρησιμοποιώντας τον άβακα. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον άβακα και συνθέτουν διάφορούς πολυψήφιους αριθμούς.

 

Σύνθεση και ανάλυση αριθμών χρησιμοποιώντας τον άβακα

Χρησιμοποιούμε τον άβακα ως μοντέλο για να συνθέσουμε αριθμούς μέχρι και τις 10.000. Το μοντέλο αυτό είναι κατάλληλο για να δείχνει σε ένα πολυψήφιο αριθμό την ανάλυσή του σε μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες αλλά επίσης και τη σύνθεσή του.Κάθε σειρά από μπίλιες εκφράζει και διαφορετικές ποσότητες στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Με τα βέλη που υπάρχουν μετακινούμε τις μπίλιες δεξιά αν θέλουμε να τις συμπεριλάβουμε στη δημιουργία ενός νέου αριθμού. Ο αριθμός που προκύπτει εμφανίζεται στο κάτω μέρος της εφαρμογής.
Ενδεικτική δραστηριότητα: Οι μαθητές συνθέτουν διάφορούς αριθμούς και παρατηρούν τον αριθμό που σχηματίζεται. Έτσι βλέπουν ότι π.χ όταν τοποθετούν στη δεξιά πλευρά του άβακα 3 μονάδες χιλιάδες, 2 εκατοντάδες, 0 δεκάδες και 4 μονάδες, ο αριθμός που σχηματίζεται είναι ο 3.204 που γράφεται έτσι γιατί έχει 0 δεκάδες.

Σύνθεση αριθμών χρησιμοποιώντας τον άβακα


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου