Όροι του κλάσματος-Βρες το κλάσμα

Όροι του κλάσματος,Βρες το κλάσμα

Όροι του κλάσματος-Βρες το κλάσμα

Στην άσκηση οι μαθητές καλούνται να βρουν το κλάσμα που αναπαριστά το μοντέλο του εμβαδού και αντιστοιχεί στο γραμμοσκιασμένο μέρος. Δίνονται κάθε φορά που ανοίγει η εφαρμογή 20 τυχαίες ερωτήσεις και στην οθόνη εμφανίζεται η βαθμολογία για κάθε ερώτηση.

Οδηγίες για την εφαρμογή

Οι μαθητές πατούν το κουμπί "Νέο κλάσμα "και στην οθόνη εμφανίζεται ένα νέο κλάσμα.

Στη συνέχεια συμπληρώνουν στα πεδία τους αριθμούς που αντιστοιχούν στον αριθμητή και στον παρονομαστή του κλάσματος και όταν τελειώσουν πατούν το κουμπί "Το βρήκα" για να επαληθεύσουν την επιλογή τους.

 

 

Όροι του κλάσματος-Βρες το κλάσμα


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου