Όροι του κλάσματος-Το κλάσμα ώς μέρος όλου

Όροι του κλάσματος

Όροι του κλάσματος

Τα κλάσματα γράφονται με δύο αριθμούς (ο ένας κάτω από τον άλλο), που χωρίζονται με μία γραμμή, την κλασματική γραμμή.

Ο αριθμός που γράφεται κάτω από την κλασματική γραμμή λέγεται παρονομαστής και φανερώνει σε πόσα ίσα μέρη χωρίστηκε η ακέραια μονάδα.

Ο αριθμός που γράφεται πάνω από την κλασματική γραμμή λέγεται αριθμητής και φανερώνει πόσα από τα ίσα μέρη, στα οποία χωρίστηκε η ακέραια μονάδα, πήραμε.

Ο αριθμητής και ο παρονομαστής λέγονται όροι του κλάσματος.
Στην πρώτη οθόνη της εφαρμογής:
1.  Πατάμε επάνω στο ορθογώνιο για να το χωρίσουμε σε ίσα μέρη.
2. Πατάμε στο μισό.
3. Πατάμε πάνω στους όρους του κλάσματος για να εμφανίσουμε την επεξήγηση των όρων.
Χρησιμοποιούμε το μοντέλο του εμβαδού για να οπτικοποιήσουμε τα κλάσματα και οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια του κλάσματος.
Το μοντέλο του εμβαδού είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που αποτελείται από ίσες λουρίδες. Στην δεύτερη οθόνη της εφαρμογής υπάρχει η δυνατότητα να μετακινεί ο εκπαιδευτικόε ή ο μαθητής τους δρομείς που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης και να σχηματίζει διάφορα κλάσματα.
Με αυτό τον τρόπο μπορούν να παίξουν το παιχνίδι που περιγράφουμε εργαζόμενοι ανά ομάδες ή με τον εκπαιδευτικό της τάξης:
Μετακινούν τους δρομείς και σχηματίζουν ένα κλάσμα. Μαντεύουν πιο είναι το κλάσμα. Πατάνε το πλαίσιο που καλύπτει το κλάσμα. Επαληθεύουν τους ισχυρισμούς τους.

  1. Μετακινούμε πρώτα το 2ο δρομέα που είναι ο παρονομαστής για να χωρίσουμε το ορθογώνιο σε όσα ίσα μέρη θέλουμε.
  2. Εμφανίζεται μήνυμα όταν η τιμη του αριθμητή δηλ. του 1ου δρομέα είναι μεγαλύτερη από την τιμή του παρονομαστή δηλ. του 2ου δρομέα.
  3. Μετακινούμε τους δρομείς για να σχηματίσουμε ένα κλάσμα.Για να δούμε αν αυτό που σκεφτήκαμε είναι το σωστό πατάμε πάνω στο πράσινο τερράγωνο. Για να καλύψουμε πάλι το κλάσμα για να το μαντέψουμε, πατάμε στο κουμπί “Δείξε το κλάσμα”
Όροι του κλάσματος


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου