Πρόσθεση δύο αριθμών μέχρι το δέκα

Πρόσθεση δύο αριθμών μέχρι το δέκα

Προσθέτω αριθμούς μέχρι το δέκα

Εκπαιδευτική εφαρμογή πρόσθεσης δυο αριθμών μέχρι το δέκα. Ο μαθητής μπορεί να επαληθεύσει το αποτέλεσμα κάνοντας την πράξη χρησιμοποώντας τις μπάλλες και τοποθετώντας τες στο κάτω μέρος της εφαρμογής.

Πρόσθεση δύο αριθμών μέχρι το δέκα© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου