Μετρώ με το αριθμητήριο αριθμούς από το 100-999

Μετρώ με το αριθμητήριο αριθμούς από το 100-999

Μετρώ με το αριθμητήριο αριθμούς από το 100-999

Χρησιμοποιούμε το αριθμητήριο ως μοντέλο για να συνθέσουμε αριθμούς από το 100-999. Καθε σειρά από μπίλιες εκφράζει και διαφορετικές ποσότητες στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Με τα βέλη που υπάρχουν μετακινούμε τις μπίλιες δεξιά αν θέλουμε να τις συμπεριλάβουμε στη δημιουργία ένος νέου αριθμού, ενώ αν θέλουμε να τις επανατοποθετήσουμε πατούμε το βέλος που βρίσκεται στα αριστερά.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να βρουν οι μαθητές στο αριθμητήριο τον αριθμό που τους δίνεται μετακινώντας τα βέλη και να απαντήσουν σε όλες τις ασκήσεις.

Μετρώ με το αριθμητήριο αριθμούς από το 100-999


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου