Μετρώ αριθμούς με το αριθμητήριο από το 1-99

Μετρώ αριθμούς με το αριθμητήριο  από το 1-99

Μετρώ αριθμούς με το αριθμητήριο από το 1-99

Χρησιμοποιούμε το αριθμητήριο ως μοντέλο για να συνθέσουμε αριθμούς από το 1-99. Καθε σειρά από μπίλιες εκφράζει και διαφορετικές ποσότητες στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. Με τα βέλη που υπάρχουν μετακινούμε τις μπίλιες δεξιά αν θέλουμε να τις συμπεριλάβουμε στη δημιουργία ένος νέου αριθμού, ενώ αν θέλουμε να τις επανατοποθετήσουμε πατούμε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά.
Σκοπός της δραστηριότητας είναι να βρουν οι μαθητές στο αριθμητήριο τον αριθμό που τους δίνεται μετακινώντας τα βέλη και να απαντήσουν σε όλες τις ασκήσεις.

Μετρώ αριθμούς με το αριθμητήριο από το 1-99


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου