Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα- Μαθαίνω τα γεωμετρικά στερεά

Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα

Ένας καινούριος μαθητής, Μαθαίνω το (αι)

Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα

Στην διαδραστική παρουσίαση για τα μαθηματικά της Α τάξης και για την ενότητα "Γεωμετρικά σχήματα" οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μετακινώντας τα σημεία των κορυφών να αυξομειώσουν τις διαστάσεις των βασικών γεωμετρικών σχημάτων: του τριγώνου, του τετραγώνου, του ορθογωνίου παραλληλογράμμου και του κύκλου. Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε τη διαδραστική παρουσίαση

Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα

Μαθαίνω τα γεωμετρικά σχήματα

Μαθαίνω τα γεωμετρικά στερεά

Στη διαδραστική παρουσίαση για τα γεωμετρικά στερεά για τα μαθηματικά της Α τάξης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τις διαστάσεις των γεωμετρικών στερεών: Του κύβου, του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, του κυλίνδρού, της σφαίρας και της πυραμίδας. Κάνετε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε τη διαδραστική παρουσίαση:

Μαθαίνω τα γεωμετρικά στερεά

Μαθαίνω τα γεωμετρικά στερεά


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου