Λύνω πρόβλημα-Χρήματα στο πορτοφόλι

Λύνω πρόβλημα-Χρήματα στο πορτοφόλι

Λύνω πρόβλημα-Χρήματα στο πορτοφόλι-Ανοιχτό πρόβλημα

Ο Γιώργος έχει στο πορτοφόλι του χρήματα αξίας των 10 Ευρώ.
Τα χρήματα του είναι νομίσματα του Ευρώ.
Δεν έχει νομίσματα των λεπτών. Ποιους πιθανούς συνδυασμούς χρημάτων μπορεί να έχει ο Γιώργος στο πορτοφόλι του;

Έχουμε ένα ανοιχτό πρόβλημα δηλαδή ένα πρόβλημα που δέχεται πολλές σωστές λύσεις. οι μαθητές μπορούν να βρουν πολλές πιθανές λύσεις στο πρόβλημα μεταφέροντας τα νομίσματα στο πορτοφόλι.

Λύνω πρόβλημα-Χρήματα στο πορτοφόλι


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου