Λύνω πρόβλημα-Βάζω στο τραπέζι 35 λεπτα-Ανοιχτό πρόβλημα

Λύνω πρόβλημα-Ανοιχτό πρόβλημα

Λύνω πρόβλημα-Βάζω στο τραπέζι 35 λεπτα-Ανοιχτό πρόβλημα

Επίλυση προβλήματος. Έχουμε ένα πρόβλημα ανοιχτού τύπου που δέχεται πολλές λύσεις. Προσπαθούμε να βρούμε το αποτέλεσμα με πολλούς τρόπους. Κανουμε τα μαθηματικά μας πιο δημιουργικά!

Λύνω πρόβλημα-Βάζω στο τραπέζι 35 λεπτα-Ανοιχτό πρόβλημα


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου