Οι αριθμοί από το 1-50. Λύνω πρόβλημα

Οι αριθμοί από το 1-50. Λύνω πρόβλημα

Οι αριθμοί από το 1-50. Λύνω πρόβλημα

Οι αριθμοί από το 1-50. Λύνω πρόβλημα

Στην εφαρμογή οι μαθητές τοποθετουν τα νομίσματα στο πλαίσιο για να αγοράσουν ένα κουλούρι.

Οι αριθμοί από το 1-50. Λύνω πρόβλημα

Πηγαίνω στο σχολείο και θέλω να αγοράσω ένα κουλούρι που κάνει 50 λεπτά. Πόσα χρήματα θα δώσω.;Το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην εφαρμογή είναι ανοιχτό, δηλαδή δέχεται πολλές λύσεις. Οι μαθητές μπορούν να βρουν πολλές λύσεις αρκεί το άθροισμα των νομισμάτων να είναι ίσο με 50.

Οι αριθμοί από το 1-50. Λύνω πρόβλημα


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου