Ανεβαίνω ανά πέντε μέχρι το 50

Ανεβαίνω ανά πέντε μέχρι το 50

Ανεβαίνω ανά πέντε μέχρι το 50

Εφαρμογή όπου οι μαθητές ανεβαίνουν ανά πέντε μέχρι το 50.

Ανεβαίνω ανά πέντε μέχρι το 50

Βοήθησε το παιδάκι να φτάσει στην κορυφή της σκάλας ανεβαίνοντας ανά 5 μέχρι το 50.

Ανεβαίνω ανά 5 μέχρι το 50


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου