Ανεβαίνω ανά δύο μέχρι το 20

Ανεβαίνω ανά δύο μέχρι το 20

Ανεβαίνω ανά δύο μέχρι το 20

Ανεβαίνω ανά δύο μέχρι το 20

Εφαρμογή όπου οι μαθητές ανεβαίνουν ανά δύο μέχρι το 20.

Ανεβαίνω ανά δύο μέχρι το 20

Οι μαθητές ακολουθούν το δρόμο ανεβαίνοντας ανά δύο μέχρι το είκοσι. Συμπληρώνουν το σωστό αριθμό και βρίσκουν τί εμφανίζεται στο τέλος του δρόμου.

Ανεβαίνω ανά 2 μέχρι το 20


© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου